ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıldır


ISO 14064 standardı üç bölümden oluşmaktadır:

- organizasyonun tasarımı ve gelişimi için özel gereklilikler ya da sera gazı envanterleri mevcudiyet durumu
- sera gazı projeleri emisyon azaltımı ve sökme artırımı oran belirleme, izleme ve raporlama ayrıntı bilgileri
- sera gazı bilgi onayı ve denetimi oluşturulması için gereklilik ve önerileri ortaya koyar 

Kuruluşunuzun sera gazı salınımının denetlenmesi ve azaltılmasını desteklemek için şirketiniz ISO 14064 Böl. 1 ve Böl. 2 bazında denetlenir. Uluslararası standartlara bağlı olarak çalışmak piyasada güvenilirliğinizi artırır ve sizin çevre dostu bir şekilde faaliyet gösterdiğinizi ortaya koyar. Uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilecek olan denetimler değerlendirme ve raporlarınızın bağımsızlığını ortaya koyacaktır.

Belgeye sahip olmak isteyen şirketlerin ilk atacakları adım, bir belgelendirme kuruluşuna gitmek olacaktır. Bunun için de öncesinde bir fiyat araştırması yapılması gereklidir. Alınacak teklifler üzerinden karar verilecek ve bir belgelendirme kuruluşu seçilerek belgelendirme çalışmaları başlatılacaktır.
Belgelendirme çalışmalarının ikinci adımı, bu belgelendirme şirketinden temin edilecek başvuru formunun doldurulmasıdır. Arkasından da sistem kuruluşu sırasında hazırlanmış olan bütün dokümanların belgelendirme kuruluşunun denetimine açılmasıdır.

Belgelendirme kuruluşu ön denetim çalışmalarını bu dokümanlar üzerinden yapar. Bir eksik veya hata görürse bunların düzeltilmesi veya tamamlanmasını şirketten talep eder. Bu aşama geçildikten sonra asıl denetim çalışmaları başlar. Şirketin kendi faaliyet alanlarında denetçiler tarafından incelemeler başlatılır. Bu denetim çalışmaları tamamlanınca denetçiler bir rapor hazırlar. Belgelendirme kuruluşu bu raporu esas alarak bir karar verir. Kararı olumlu ise SO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Belgesi hazırlayarak şirkete verir.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.