ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Nedir


ISO 14000 serisi ISO Standard Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilmiş bir Çevre Yönetim Standardı'dır. Bu seri, kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları kapsamak üzere tasarlanmıştır ve kuruluşların çevresel etkilerin önceliğini tespit ederek bu etkileri yönetmeleri ve kontrol etmeleri konusunda kaynak niteliğindedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

ISO 14000 serisi standartları, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır. ISO 14001 belgesi, kuruluşların çevre sorumluluklarını daha iyi karşılamalarına ve çevreyle ilgili maliyet tasarrufunda bulunmalarına yardımcı olan bir iso belgesidir.

Kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiş bir gerçektir. Bu gerçek göz önüne alınarak hazırlanan ISO 14001, çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi amacıyla oluşturulan bir yönetim sistemdir. ISO 14001 standardı, çevre ile ilgili risk ve fırsatların daha verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluştururken, sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sebebiyle çevreye verdikleri zararı da en aza indirgeyip, enerji ve hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.

Çevre yönetim sistemi ile kuruluş paydaşlarıan çevreye duyarlı olduğu mesajını verecektir. Tamamen gönüllülik esasına dayanmakla beraber standardın denetim mekanizması Avrupa Ekolojik Yönetim Ve Denetim Programı çerçevesinde denetimler yapılmaktadır. Bu program Avrupa Birliği Çevre yasalarınıda referans olarak aldığından standardın bir boyutu da yasal şartların yerine getirilmesidir. ISO 14001 kuruluşların çevresel mevzuatlara uyarken bunun sistematik bir şekilde otorizasyonunu sağlamaktadır. ISO 14001 kaynakları daha etkin kullanmak isteyen herhangi bir organizasyon için kullanılabilir. 

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan bir kuruluş, faaliyetlerinin çevresel etkilerini belirlemiş, sonuçlarını değerlendirmiş, sorunları kontrol altına almış ve çevre kirliliğini önleyici çalışmaları tamamlamış demektir. Aynı zamanda çevre ile ilgili olarak sürekli iyileştirme çalışmalarına devam ediyor demektir.
Çevre Yönetim Sistemi standartları ile Kalite Yönetim Sistemi standartları birçok noktada ortak özellikler gösterir. Bu nedenle Kalite Yönetim Sistemi kurmuş olan bir kuruluş, Çevre Yönetim Sistemi’ni çok kolay kurabilir ve iki sistemi entegre edebilir.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.