Koronavirüs Sertifikasyonu

Güvenli Otel Sertifikasyonu


Mevcut COVID-19 salgını koşullarında konaklama hizmetleri veren işletmelerin sorumlulukları bir kat daha artmaktadır. Sertifikasyon kuruluşları bu amaçla, otel, tatil köyü ve benzeri turizm işletmelerine yardımcı olmak için çözüm arayışları içindedir. Bu çerçevede olmak üzere güvenli otel hizmetlerinin sağlanması amacı ile, iş sürekliliği planlaması, risk yönetimi, salgın tepki planlaması, tedarik çözümleri, uyarlanmış kurtarma stratejileri, kriz iletişimi planlaması, uyum yönetimi,

COVID-19 eğitimi, takım çalışması, sosyal uzaklık kavramlarının geliştirilmesi, ağırlama sektöründe emniyet ve güvenlik pazarlaması ve varlık koruması gibi çözümler üretilmektedir.

Kuruluşumuz risk uzmanları ve dünya çapındaki küresel ortakları, bu çerçevede koronavirüs ile mücadeleye katkıda bulunmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

Güvenli otel sertifikasyonu programı, kalite güvence amacı ile şu altı faktöre odaklanmaktadır ve her birindeki genel kaliteyi ölçmeye çalışmaktadır:

  • COVİD-19 yönetimi
  • İşyeri, sağlık ve güvenliği
  • Sosyal mesafe
  • Hizmet sunumu
  • Konuklar
  • Güvenlik ve COVID-19

Güvenli otel sertifikasyonu programı, bu noktalarda iyileştirme alanlarını belirlemeye ve olası problemleri erken teşhis etmeye yöneliktir.

Otel ve çeşitli konaklama tesislerinin iş hayatında kalmaları önemlidir. Bu aynı zamanda ülkemiz turizmi açısından da önemli bir noktadır. Sertifikasyon programı otel zinciri gereksinimlerine göre ayarlanabilir ve mevcut güvenlik denetimlerinin bir parçası olabilir. Bu program mevcut küresel salgına net bir şekilde odaklanmaktadır.

Kuruluşumuz, riski kontrol altına almak amacı ile karşı karşıya kalınan ve sürekli değişen ortam için en iyi uygulamalara odaklanmakta ve risk azaltma stratejisini güçlendirmek için daha fazla faktör geliştirmeye devam etmektedir. Güvenli otel sertifikasyonu programı, bir güvenlik denetimi ve sertifikasyondan daha fazlasını ifade etmektedir. Bu sayede işletmeyi etkileyecek farklı risk türlerini tanımlanmakta, ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, güvenli otel sertifikasyonu hizmetleri de verilmektedir.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.