GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi Nasıl Kurulur


İyi Laboratuar Uygulamaları (İLU), klinik dışı sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlandığı, yürütüldüğü, izlendiği, kaydedildiği, arşivlendiği ve raporlandığı organizasyon süreci ve koşulları ile ilgili bir kalite sistemidir. İyi Laboratuar Uygulamaları 'nda amaç, endüstriyel kimyasal madde ve ürünlerin güvenilirlik test verilerinin ülkeler arasında karşılıklı tanınması için ön şart olan kaliteyi ve güvenilirliği sağlamaktır.

Bunun yanı sıra sistemin temelinde, 1980 yılında OECD tarafından hazırlanan, laboratuvarlarda kimyasal maddelerin kullanımı konusundaki kurallar bulunmaktadır. Daha sonra bu kurallar, 95-96 yıllarında tüm laboratuvar çalışmalarını kapsayacak şekilde güncellenmiştir.

Bu standartlar serisi, birkaç yıl sonra laboratuvarların teorik ve pratik ihtiyaçlarını gözetecek bir yapıya evrilerek İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi olarak uluslararası arenada tanınmaya ve kullanılmaya başlanmıştır. İyi Laboratuvar Uygulamaları kılavuzunda yer alan kuralların hepsini, hakkıyla uygulayabilmek için, iyi bir laboratuvar yönetimi gerekmektedir. Yasal düzenlemelere bakıldığında, bu konuda 1995 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından, İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu ve 2002 yılında Çevre Bakanlığı tarafından, İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik çıkarılmıştır.

Kimyasal maddelerin ve ürünlerin sağlığa ve çevreye etkilerinin belirlenmesine yönelik test verilerinin kalitesinin karşılaştırılabilir nitelikte olmasını ve ülkeler arasında kabul edilebilirliğini sağlayarak gereksiz test tekrarlarını, deney hayvanı kullanımını, zaman ve kaynak israfını önlemekte  İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi 'nin amaçlarındandır. 

Sürecin aşamaları için bir rehber niyeliğinde olan İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu ’nun amacı, insan sağlığı veya çevre bakımından veri toplanmasına yönelik faaliyetlerin yapılacağı veya özelliklerinin tespit edilmesi gereken maddelerin inceleneceği laboratuvarlar çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, takip edilmesi, kaydedilmesi ve raporlanması ile ilgili esasları belirlemektir.

İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik’in amacı, İyi Laboratuvar Uygulamaları prensipleri ile laboratuvarların belgelendirilmesine ilişkin esasları belirlemektir.

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi’ni kurmak ve Kalite Yönetim Sistemi ile entegre çalışmasını sağlamak için, en doğru yaklaşım, bu konuda danışmanlık hizmeti almaktır. Bu şekilde daha hızlı yol almak ve kısa sürede, belirlenmiş standartlara göre faaliyetlere başlamak mümkün olacaktır.

İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi hakkındaki yönetmelik 2010 yılında yayınlanmış ve bu yönetmeliğe göre Türk Akreditasyon Kurumu, Ulusal İzleme Mercii olarak yasal sorumluluğa sahiptir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.