GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıldır


Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), 4457 Sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda ve 27516 sayılı 9 Mart 2010 tarihli resmi gazetede yayınlanan İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi hakkında yönetmelikte belirtildiği üzere Ulusal İzleme Mercii olarak yasal sorumluluğa sahiptir.

İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk İzleme Programı’na dahil olmak isteyen test birimleri OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri’ne göre TÜRKAK tarafından denetlenir ve İLU Uygunluk Beyanı verilir. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2010 yılında, İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi hakkında bir yönetmelik yayınlanmıştır.

Yönetmelik, kozmetik ürünler, pestisitler, beşeri ve veteriner tıbbi ürünleri, gıda katkı maddeleri, yem katkı maddeleri ve sanayi kimyasalları ve müstahzarları ile bunların içinde yer alan doğal ya da sentetik kimyasallar, biyolojik kökenli madde veya organizmaların fiziko-kimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik testleri ile ilgili çalışmalarını kapsamaktadır. laboratuvar çalışmalarını kapsamaktadır. Aynı zamanda test çalışmalarının planlanması, yapılması, kayıt altına alınması ve rapor edilmesine yönelik test koşullarının denetlenmesi faliyetlerini de kapsamaktadır.

Bu yönetmelik hükümlerine göre, çeşitli kuruluşlardaki test ünitelerinin veya sadece bu iş yapmak için kurulmuş laboratuvarların faaliyetlerinin, GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi standartları ile uygun olup olmadığı konusunda yapılacak denetleme ve belgelendirme çalışmaları ile verilmiş uygunluğun geri alınması ya da sınırlandırılması konusunda Ulusal İLU İzleme Mercii yetkili kılınmıştır. Söz konusu kuruluşların uygunluk denetlemesi, Ulusal İLU İzleme Mercii tarafından hazırlanacak ulusal izleme programına göre gerçekleştirilir.

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk İzleme Programı’na katılmak isteyen fabrikaların test üniteleri ya da bağımsız çalışan laboratuvarlar, OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları prensipleri’ne göre, TÜRKAK tarafından denetlenmekte ve İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk Beyanı verilmektedir. GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi Belgesi almak isteyen bu kuruluşların, OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Başvuru Formu’nu doldurarak müracaat etmeleri ve istenen bilgi ve belgeleri tamamlamış olmaları yeterlidir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.