GLOBALGAP

GLOBALGAP Nasıl Alınır


Geleneksel yöntem ve tekniklerle üretim yapan küçük ölçekli işletmelerde İyi Tarım Uygulamaları sisteminin yaygınlaşması, ancak üretici birliklerinin veya kooperatiflerinin kurulması ile mümkün olacaktır.
İyi Tarım Uygulamaları’nda gelişme kaydedildiği oranda ülkemizin meyve ve sebze üretimi ve ihracatı hız kazanacaktır. Bu sadece maddi kazanç açısından değil, tarımsal ürünlerin sağlıklı ve güvenli olması açısından da önemli bir noktadır. Aksi halde bu konuda yaşanacak gecikme, hem Avrupa Birliği hem de dünya tarımı karşısında rekabet sorunları yaratacaktır.

GLOBALGAP 1997 yılında Avrupalı büyük perakendeci süpermarketlerin raflarına koydukları tarım ürünlerinin güvenli ve insan sağlığına zararlı olmadığından emin olmak için bir araya gelip kurdukları ve uygulamaya koydukları bir girişimdir. Günümüzde tüm dünyada geçerli olan global bir standart haline gelmiştir. Avrupa’daki büyük perakendeci ve üreticilerin %70-80’i şu anda GLOBALGAP’e üye veya kayıtlıdır.

GLOBALGAP Belgesi, hem bireysel çiftçilere hem de üretici/çiftçi gruplarına (örneğin kooperatifler, büyük ihracatçılar, paketleme evleri vs.) uygulanmaktadır; Üretici ve Çiftçi gruplarından ayrıca Kalite Yönetim Sistem dokümanlarına ilişkin unsurları yerine getirmeleri ve üreticiler arasındaki bağlantıları yönetebilecek yeterlilikte olmaları da istenmektedir.

Belgelendirme süreci nasıldır?

Öncelikle bir değerlendirme çalışması gereklidir. Su kaynaklarının durumu, ekim yapılacak toprağın durumu, komşu arazilerin üretim koşulları, ihtiyaç duyulacak zirai ilaçlar tespit edilir.

Arkasından bir belgelendirme kuruluşu ile anlaşma yapılır. Bu arada üretici firma, su kalitesi ve toprak analizi raporları, daha önce alınan ürün listesi ve benzeri belgeleri hazırlar. Eğer grup belgelendirmesi yapılacak ise bu durumda belgelendirme kuruluşu tarafından İyi Tarım Uygulamaları uygunluk kriterleri açısından bir ön değerlendirme yapılır. Ayrıca kalite yönetim sistemi gerekleri aranır.

Belgelendirme kuruluşu üretim alanlarını ziyaret eder ve çalışan sayısı, alan büyüklüğü ve ürün sayısı gibi bilgilere göre bir sözleşme hazırlar.
Üretici firma veya üretici birlik teklifi kabul ederse sözleşme imzalanır.

Belgelendirme kuruluşu denetim çalışmalarında, kullanılan ilaç ve gübre miktar ve özellikleri, tohum ve fidelerin özellikleri, bütün üretim faaliyetlerinin kaydedilen tarih ve içerik bilgileri dahil üretici firmanın kullandığı bütün girdileri kontrol eder.

Belgelendirme kuruluşu, su, toprak, yaprak ve benzeri kalıntı analizleri için yetkili laboratuvar belirler ve ürün örnekleri alarak analize gönderir.
Analiz sonuçları ve denetim sonuçları uygun ise GLOBALGAP Belgesi düzenlenir ve teslim edilir.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.