GLOBALGAP

GLOBALGAP Dokümanları


GLOBALGAP Genel Yönetmelikleri

Genel yönetmelikler dokümanı, GLOBALGAP Belgesi almak isteyen üretici firmalar için temel adımları açıklar ve üretici firmaların sahip olması gereken koşulları tanımlar. Ayrıca belgelendirme kuruluşları ve üretici firmalarla ilişkilerini ve rollerini belirler.

Genel yönetmelikler dokümanı beş farklı bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölüm: Genel bilgi
Temel dokümandır ve GLOBALGAP’in ne olduğunu açıklar. Bu yüzden GLOBALGAP ile ilgili gruplar için önemli bilgileri kapsar. Belgelendirme çalışmalarının işleyişi, belgelendirme kuralları, eğitim çalışmaları ve benzeri konular bu bölümde açıklanır. Üretici kuruluşların bu bölümü iyi okumaları ve anlamaları gerekmektedir.

İkinci bölüm: Belgelendirme kuruluşu kuralları
Bu bölüm üretici kuruluşların nasıl denetleneceği ve belgelendirileceği yönünde bir rehber niteliğindedir. Belgelendirme kuruluşu ve çalışmaları konusunda önemli bilgileri kapsar. Ayrıca akreditasyon kuruluşları hakkında bilgi verir.

Üçüncü bölüm: Üretici grup belgelendirmesi
Bu bölümde üretici grubun ne anlama geldiği ve nasıl hareket etmesi gerektiği açıklanır. Bu yüzden bütün üretici gruplar, hem belgelendirme kuruluşları hem de akreditasyon kuruluşları için çok önemli bir bilgidir.

Dördüncü bölüm: Kıyaslama (Benchmarking)
Bu bölümde GLOBALGAP’e teknik olarak eşdeğer olan kapsamlar için verilen GLOBALGAP Belgesi açıklanır. Kıyaslama konusu, bütün belgelendirme kuruluşlarının ve akreditasyon kuruluşlarının ilgilenmesi gereken bir konudur.

Beşinci bölüm: Eğitim Yönetmeliği
Bu bölümde, GLOBALGAP onaylı eğitmen olmak isteyen veya daha önce eğitmenliği onaylanmış olan bütün üyeler için, gerekli koşullar, başvuru yöntemleri ve eğitmenlerin onaylanması konuları açıklanmaktadır.

GLOBALGAP Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri

Bu doküman, GLOBALGAP Belgesi talep eden bütün üretici firmalar tarafından izlenmesi gereken kontrol noktaları ve uygunluk kriterlerini kapsamaktadır. Bu dokümanda, kontrol noktaları ve uygunluk kriterleri yanında her noktada gerek duyulan uygunluk dereceleri de gösterilmiştir. Bu dereceler, majör zorunluluk, minör zorunluluk ya da tavsiye şeklinde olabilir.

GLOBALGAP Kontrol Listeleri

Kontrol listeleri, yukarıda açıklanan dokümandaki kontrol noktalarına cevap verecek niteliktedir ve modüller bazında hazırlanmıştır. Üç temel kontrol listesi bulunmaktadır:
Bütün kontrol noktalarını kapsayan üretici firmaların kontrol edilmesi için kullanılan kontrol listesi
Üretici grubun Kalite Yönetim Sistemi denetlenirken kullanılan kontrol listesi
Kıyaslama kontrol listesi
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.