GLOBALGAP

GLOBALGAP Belgelendirme Süreci


GLOBALG.A.P standardı, esas olarak, kimyasal girdilerin kullanımını azaltarak, insan ve hayvan sağlığı ve güvenliğine yönelik sorumluluk sahibi bir yaklaşım benimsemesi, çiftlik işlerinin çevreye zararlı etkilerini en aza indirerek, çiftlikte besin maddelerinin nasıl üretildiği konusunda tüketicilerin endişelerini gidermek için tasarlanmıştır.

Globalgap denetimi ile üretici, tedarikçi ve perakendeciler arasında bir kıyaslama sistemi oluşturulmak hedeflenmiştir. Globalgap kıyaslama 2 düzeyde yapılmaktadır. Eşdeğer şemalar ve Onaylı kuruluş kontrol listesi ile kıyaslamalar yapılabilmektedir.

GLOBALG.A.P, bütün dünyayı kapsayan tarım ve su ürünlerinin sertifikasyonu için gönüllü standartlar koyan bir özel sektör kuruluşudur. İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme çalışmaları ile GLOBALGAP belgelendirme çalışmaları birbirine paralel olarak yapılabilmektedir. Bu yüzden üretici kuruluş veya birlik, bu belgelendirme türlerinden biri için başvurabileceği gibi her ikisi için de başvuru yapabilir. GLOBALGAP Belgesi, daha çok uluslararası piyasalarda iş yapmak isteyen üretici kuruluşların sahip olmak istedikleri bir belgedir. Bu belge Avrupa Birliği ülkelerine yaş meyve ve sebze gönderen ihracatçı firmalar için bir ön koşul olarak aranmaktadır. Buna karşılık İyi Tarım Uygulamaları Belgesi, daha çok iç piyasalarda yer almak isteyen kuruluşların sahip olmak istedikleri bir belgedir.

Denetim çalışmaları, belgelendirme kuruluşları tarafından, GLOBALGAP Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri doğrultusunda yapılır. Bu çalışmalarda, belirlenen kontrol noktaları denetlenir ve üretici firmanın uygunluk düzeyi tespit edilir. Eğer üretici kuruluşun veya birliğin yeterli uygunluk seviyesine ulaşmış olduğu görülürse, üretici kuruluş veya birlik GLOBALGAP Belgesi almaya hak kazanır.

Ancak yeterli uygunluk seviyesinde olmadıkları tespit edilmişse, bu takdirde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için, belge talep eden üreticiye, dört haftayı geçmeyecek şekilde bir süre verilir ve bu süre içinde uygunsuzlukların giderilmesi beklenir.

GLOBALGAP Belgesi’nin verilmesinde herhangi bir engel yoksa, belge düzenlenerek üretici kuruluş veya birliğe teslim edilir. GLOBALGAP Belgesi’nin geçerlik süresi bir yıldır. Bu süre sonunda yeniden denetim çalışmalarının yapılması ve duruma göre yeniden GLOBALGAP Belgesi’nin düzenlenmesi gerekmektedir.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.