FSC-Coc Orman Yönetim Sistemi

FSC-CoC Orman Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur


Ağaç ve orman temelli sektörlerde ürettikleri ürünü ihraç edebilmeleri için firmaların, FSC-CoC Orman Yönetim Sistemi’ni kurmuş olmaları gerekmektedir. Bu sistem doğayı korumaya ve ormanların doğru bir biçimde zararsız yada minimum zarar ile kullanılmasına odaklanmıştır.

Diğer tüm yönetim sistemlerinde olduğu gibi FSC-CoC Orman Yönetim Sistemi’ni kurmanın da belli aşamaları vardır. Öncelikle firmanın hali hazırda nasıl bir durumda olduğunun belirlenmesi gerekir. Her firmanın farklıda olsa belli bir çalışma prensibi vardır. Bu işleyişin incelenmesi ve değerlendirilmesi başlangıc olarak sayılır. Daha sonra bu gözlem ve verilerden yararlanılarak çıkarımlarda bulunulur.

Daha sonra, çok önemli aşamalardan biri olan firmanın kritik kontrol noktalarının belirlenmesi gelir. Bu kritik noktalar, ham madde satın alım, mal kabul, üretim kontrolü, stoklardaki ürün kontrolü ve ürün satış noktaları, vb. şeylerdir. Kritik kontrol noktalarında çıkabilecek bir sorunu önlemek için ürün tanımlamaların doğru yapılması, uygun dokümantasyon yapısının kurulması ve çalışanların gerekli eğitimleri almış olması gerekmektedir.

Sonrasında, dökümantasyon hazırlanması ve bunun yanı sıra aşama planlama çalışmaları vardır. Sistem kuruluş çalışmalarını yönetecek bir temsilcinin atanması ve sistemin gereklerine uygun yapılacak işlem adımlarının belirlenmesi bu aşamada olur. Dokümantasyon çalışmaları ise bu sistemin en temel bölümüdür. Belirlenen kritik kontrol süreçlerinin nasıl işleyeceğini gösteren dokümante edilmiş prosedürlerin oluşturulması gerekmektedir.

Diğer çok önemli aşamalardan biri eğitim çalışmalarıdır. Eğitim çalışmaları, bütün detayların herkese anlatılması şeklinde değil, çalışanların yetki ve sorumluluklarına uygun şekilde yapılır.

Hemen akabinde ürünlerin tanımlanması gelir. Ürünlerin açık olarak tanımlanması gereklidir ki, belgeli olan ve olmayan ürünlerin karışması kolayca önlenebilsin.

Ve sonuç olarak raporlama aşamasına geçilerek süreç tamamlanır. Orman Yönetim Sistemi gerekliliklerine uygun raporlamaların yapılması ve üçüncü taraf denetçiler için bu raporlamaların saklı tutulması gerekmektedir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.