ECOmark Ekolojik Ürün Belgesi ( EKO Etiket )

ECOmark Temel Prensipleri Nelerdir


Bugün ekolojik tarım faaliyetleri konusunda dünyada lider kuruluş, kısa ismi IFOAM olan kuruluştur (Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu). Bu kuruluş, bütün dünyada ekolojik üretime yönelik kuralları ve koşulları belirleyen bir kuruluştur. Ekolojik tarım ilkeleri, IFOAM temel standartları olarak 1998 yılında güncellenmiş ve yayınlanmıştır. IFOAM ekolojik üretim konusunda aynı zamanda Birleşmiş Milletler Tarım Gıda Örgütü (FAO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) gibi uluslararası·kuruluşlarla ve Avrupa Birliği ile çok sıkı işbirliği içindedir. IFOAM standartlarının temel özelliği, kontrol ve belgelendirme kuruluşlarına, standart oluşturacak kuruluşlara ve ülkelerde yasa koyuculara bir çerçeve sağlamaktır.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü de (FAO), gıda güvenliği ve ekolojik tarım araştırmalarında uygulanacak yöntemler gibi konularda birçok çalışma yapmaktadır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte Codex Alimentarius bünyesinde Gıda Etiketieme Komitesi’ni kurmuştur ve ekolojik olarak üretilen ve etiketlenen gıda maddelerine yönelik standartlar hazırlamaktadır.
ECOmark standardı, bu çalışmaları esas alan ve tamamen TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., tarafından geliştirilen ve çevrenin ekolojik dengesindeki hasarın önüne geçilmesini hedefleyen, ama aynı zamanda insanların sağlıklı beslenmeleri için fırsat yaratan bir standarttır. TÜRCERT aynı zamanda ECOmark belgelendirme çalışmalarını da sürdürmektedir.
TÜRCERT, bu standardı tasarlarken, yerkürenin doğal kaynaklarının korunması ve insanlarda sürdürülebilir bir tüketim anlayışının oluşmasını hedeflemiştir. Çevre artık onarılamaz şekilde kirlenmektedir ve bunun önüne geçmek bütün kuruluşların ve insanların sorumluluğundadır.
ECOmark temel prensiplerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
İşletmeler ve üretim tesisleri, sürdürülebilir bir üretim anlayışını anlamak ve benimsemek zorundadır. Her türlü çevre koruma tedbirleri, ECOmark standardı ile uyumlu haldedir.
ECOmark standardı kriterleri ve koşulları, onarıcı nitelikte değil önleyici niteliktedir. Esas olan, sorunlar daha ortaya çıkmadan önlemektir.
Resmi veya özel kuruluşlar tarafından açıklanan çevre politikaları açısından, herhangi bir faaliyetin sonuçlarının çevreye olumsuz etki yapıp yapmayacağı bilinmiyor olsa bile, bu endişe bilimsel olarak henüz kanıtlanmamış olsa bile, bu tür faaliyetler için önlem alınması gerekmektedir.
İnsanlar, çevrenin korunması ve insan sağlığı bakımından mutlaka eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.