ECOmark Ekolojik Ürün Belgesi ( EKO Etiket )

ECOmark Standart İçeriği Nedir


Ekolojik ürün pazarı, günümüzde oldukça büyümüş ve önemli bir sektör haline gelmiştir. Her yıl yüzde 25’ler oranında büyüyen bu pazarın, bu büyüme hızı ile gelecek on yılda 100 milyar Dolar’ı geçeceği tahmin edilmektedir. Bu konuda enbüyük pararlar Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika ve Japonya’dır. Bu gelişme karşısında birçok uluslararası kuruluş da ekolojik ürün pazarına girmiştir.
Aslına bakılırsa bu pazarlarda satışa sunulan gıda ve gıda dışındaki (yün, pamuk, kesme çiçek gibi) ekolojik ürünler dünyanın birçok ülkesinden temin edilmektedir. Bu yüzden gittikçe büyüyan ekolojik ürün sektöründe kriterlerin konması, uygulanması, kontrol edilmesi ve güncellenmesi konularında resmi veya gönüllü yerel birçok kuruluş yanında uluslararası kuruluşlar da faaliyet göstermektedir.
Bu kuruluşların başında IFOAM (Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu) gelmektedir. Bu kuruluş dünyada ekolojik tarım faaliyetlerinin liderliğini yapmaktadır. Bugün merkezi Almanya’da olan bu kuruluşa 140’dan fazla ülkeden 800 civarında kuruluş üye olmuştur. Bu üyeler arasında, hem ekolojik üretim yapan işletmeler, hem ticaretini veya işlemesini yapan işletmeler, hem de araştırma kuruluşları bulunmaktadır. Üyelerinin çoğu Avrupa ülkelerinden olmasına rağmen, bugünlerde dünyanın her yerinden yeni üyeler katılmaktadır. IFOAM tarafından hazırlanan ve sürekli yenilenen ekolojik tarım rehberi önemli bir kaynaktır.
TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., insan sağlığını korumak, ama özellikle çevrenin ekolojik dengesinde yaşanan tahribatın önüne geçmek amacı ile ECOmark ekolojik ürün standardını tasarlamıştır ve ekolojik ürünlerin belgelendirme çalışmalarını yapmaktadır. Üzerlerinde ECOmark ekolojik ürün logosu taşıyan ürünler, çevre dostu ürünler tüketmek isteyen tüketicilere yol gösterici olmaktadır.
TÜRCERT, belgelendirme çalışmalarını, TS EN ISO 14024 standardı kapsamında, ilgili diğer yerli ve yabancı standartları da dikkate alarak yürütmektedir (TS EN ISO 14024 Çevre Etiketleri ve Beyanları - Tip 1: Çevre Etiketlemesi - Prensipler ve Yöntemler standardı).
ECOmark ekolojik ürün standardının içeriği şu şekildedir:
•      Üretim çalışmaları doğal ortama zarar vermeden ya da belli sınır değerler içinde sürdürülmelidir
•      Üretim çalışmaları doğal koşullar içinde yapılmalıdır
•      Ürünler doğal ortamda hızlı bir şekilde ve kendiliğinden yok olmalıdır
•      Ürünlerin üzerinde bulunan ambalaj malzemesi doğal çevreye zarar vermemelidir
•      Belge, ürünlerin kalitesini kanıtlamaz, ancak yine de kaliteli olduğunu ifade ederRandevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.