ECOmark Ekolojik Ürün Belgesi ( EKO Etiket )

ECOmark Prosedürleri


Ekolojik ürünler kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinde tespit edilen ürün grupları içinde yer alan ürünler, bu ürün grubunda piyasada bulunan ürünlerin henüz yüzde 25’ini kapsamaktadır. Doğal çevrenin korunması ve insan sağlığı bakımından diğer ürünlerin de kriterlerinin belirlenmesi gerekmektedir. TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., tarafından tasarlanan ECOmark standardı, büyük ölçüde bu amaca hizmet etmektedir. Bu standardın ana hedefi, ECOmark logosu ile tüketicilerde farkındalık yaratmak ve bu şekilde gıda maddeleri üreten işletmeleri bu konuda daha duyarlı olmaya sevketmektir. Bütün ürünler doğaya duyarlı yöntemler ile üretildiği takdirde belirlenen hedeflere ulaşılmış olacaktır. Ancak bu hedeflere ulaşmak için alınması gerek daha çok yol daha var. Yine de bugünün koşullarında TÜRCERT tarafından yapılan ECOmark belgelendirme çalışmaları ve ECOmark logosu, hızla büyüyen bu yeni pazarda var olabilmek ve pay sahibi olmak isteyen üretici firmalara önemli bir ticari avantaj sunmaktadır.
ECOmark standardı bir kalite yönetim sistemi standardı değildir, ancak bu logoyu taşıyan gıda maddelerinin insan sağlığına ve doğanın korunmasına karşı duyarlı olduğunu kanıtlamaktadır ve bu ürünlerin kaliteli olduğunu da ifade etmektedir.
TÜRCERT, talep eden işletmelere ürünlerinin pazarlamasında ve tanıtımında ECOmark logosu kullanma iznini verirken, bu işlemlerin sistematik olarak yürütülmesini sağlamak amacı ile bir takım prosedürler de hazırlamıştır. İşletmelere kusursuz ve kaliteli bir hizmet vermek amacı ile hazırlanan başlıca ECOmark prosedürleri şunlardır:
·         ECOmark belgelendirme başvuru prosedürü: İşletmelerin başvuru yapma ve TÜRCERT’in bu başvuruları değerlendirme yöntemlerini içermektedir.
·         ECOmark belgelendirme sözleşme prosedürü: Ön değerlendirme sonrasında işletme ile yapılacak sözleşmenin koşullarını ve taraflara düşen sorumluluk ve yükümlülükleri içermektedir.
·         ECOmark belgelendirme örnek kabul prosedürü: Test ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi için, işletmeden alınacak test örneklerinin özelliklerine ve nasıl temin edileceğine yönelik esasları içermektedir.
·         ECOmark belgelendirme test prosedürü: Ürün testlerinin akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilmesine yönelik esasları içermektedir.
·         ECOmark belgelendirme onay prosedürü: Test ve analiz çalışmaları ile test örneğinin ilgili standartlara uygun bulunması durumunda onay işlemlerine yönelik esasları içermektedir.
·         ECOmark logosu kullanım izninin verilmesi prosedürü: ECOmark logosunun ürünler üzerinde kullanılma yöntemlerini ve işletmelerin bundan doğan sorumluluklarını içermektedir.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.