ECOmark Ekolojik Ürün Belgesi ( EKO Etiket )

ECOmark Nedir


EKO Etiket sistemi ECOmark, üretim ve tüketim araçlarının çevreye saygılı olduğunu göstermektedir. Endüstri, tekstil ve kimya ürünlerinde ürünlerin doğal seleksiyona uygun, sağlıklı ve ekolojik ürünler olduğu anlamına gelmektedir, ekolojik tarım faaliyetlerinde hayvansal ve bitkisel ürünler için birbirlerinden farklı üretim yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak genel yaklaşıma göre her ikisi için de geçerli ortak ilkeler bulunmaktadır. Örneğin, tarımsal üretimde, üretim faaliyetlerine yönelik bütün faktörler bir bütün halinde ele alınmalı ve ekolojik üretim yapan işletmenin yeterliliği sağlanmalıdır. Bunun için de doğal döngünün yerel kaynaklardan sağlanması ve doğal esaslı hammaddelerin kullanılması gerekmektedir. Ayrıca yakın çevreden sağlanan hammaddelerin ve diğer girdilerin, doğal çevreyi tehdit edici etkileri düşürülmüş olmalıdır. Ekim yapılan toprağın iyileştirilmesi ve içinde bulunan organizmaların korunması sağlanmalıdır. Toprağın verimliliği doğal yollarla yükseltilmeli, münavebeli ekim yapılmalı, organik gübreler kullanılmalı ve toprak uygun yöntemlerle işlenmelidir. Bitkinin sağlıklı ve dengeli büyümesi için toprağın biyolojik aktiviteleri desteklenmelidir.
Ekolojik tarımda önemli bir diğer nokta da bitki türleri ve hayvanların seçiminde, üretim yapılacak alanın ekolojik koşulları ve bu koşullarda hastalık kapma olasılıkları dikkate alınmalıdır. Bu konu biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da önemlidir. Zararlılar ile mücadele konusunda ise bazı biyoteknik yöntemler, biyolojik mücadele ve kültürel önlemler uygulanabilir. Ancak tehlike, ürünü tehdit eden boyutlara çıkarsa, bu durumda bitkisel veya mineral kökenli kimyasal maddeler kullanılabilir.
Ekolojik tarımda enerji kullanımında, mümkün olduğu ölçüde güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi doğal enerji kaynakları tercih edilmektedir.
İlk insanlardan bugüne tarım, yüzyıllar boyunca insanoğlu ile birlikte değişim geçirmektedir. Ancak asıl on dokuzuncu yüzyılda sanayinin ve teknolojinin hızlı gelişmesi ile birlikte tarımdaki değişim de hız kazanmıştır. Ancak özellikle yakın zamana kadar sadece verim artışı hedeflenmiş ve sentetik kimyasal ilaçlar ve mineral gübreler daha fazla kullanılmıştır.
Ancak bir yandan da geleneksel yöntemlerin tarımı olumsuz etkilediği gözlenmiş ve ülkeler kendi başlarına ekolojik tarım uygulamalarına başlamıştır. 1972 yılına gelindiğinde IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movement) kurulmuş ve bu konu farklı bir boyut kazanmıştır.
Ülkemizde de bu yönde yasal düzenlemeler çıkarılmıştır ve Uluslararası Standartlar ÖrgütÜ (ISO) tarafından yayınlanan standartlar uyumlaştırılmıştır.
Diğer yandan TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. de doğanın korunmasına karşı gösterdiği duyarlılık ile ECOmark ekolojik ürün standardını tasarlamıştır. Tasarlanan standart gerekliliklerine uygun yapılan tarım ürünleri ECOmark etiketi ile belgelendirilmektedir.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.