ECOmark Ekolojik Ürün Belgesi ( EKO Etiket )

ECOmark Belgesi Nedir


Ekolojik tarım yöntemleri uygulaması büyük ölçüde 1970’li yıllar ile birlikte başlamıştır. O zamanda kadar ülkeler kendilerine göre farklı uygulamalar yaparken, 1972 yılında IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movement, Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu) kurulmuş ve dünyadaki farklı ekolojik tarım uygulamalarının bir çatı altında toplanması çalışmaları başlatılmıştır. Bu kuruluşun amacı, ekolojik tarım uygulamalarının gelişimini sağlıklı bir şekilde yönlendirmek ve gerekli standart ve yönetmelikleri hazırlamaktır. Merkezi Almanya’da olan bu kuruluşa 140’dan fazla ülke üye olmuştur. Bugün artık ekolojik tarım, dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaktadır ve birçok ülke tarım politikaları içinde bu çalışmaları desteklemektedir.
Geleneksel tarım uygulamalarından ekolojik tarım uygulamalarına geçişte Avrupa ülkelerinde bakılacak olursa, tabandan gelen bir yaklaşım görülmektedir. Üretici firmalar, tarımda kullanılan girdilerin insan sağlığına ve doğal çevreye verdiği zararları farketmişler ve alternatif bir üretim yöntemi olan ekolojik tarıma yönelmişlerdir. Ekolojik ürünler önceleri yakın çevreye satılmış, daha sonra üretim ticari bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde ekolojik üretime geçiş süreci oldukça hızlı sağlanmıştır, çünkü devletler de bu uygulamayı desteklemişlerdir. Ancak nedense ekolojik ürünlerin belgelendirilmesi çalışmaları sonrasında bu destek azalmıştır. Bu nedenle bilhassa Fransa, İspanya ve Portekiz’de ekolojik tarım yapan işletmelerin sayısı düşmeye başlamıştır.
Diğer ülkelerde ise ekolojik tarıma geçişte sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel faktörler etkili olmuştur. Örneğin sosyo-ekonomik faktörler arasında geleneksel tarımda girdi maliyetlerinin yüksek olması, ekolojik üretimde verimin düşük olmasına karşın net kazancın yüksek olması ve geleneksel üretimde verimin gittikçe düşüş göstermesi bulunmaktadır. Sosyo-kültürel faktörler arasında ise ekolojik ürünlerin görüntüsünün iyi olması dikkat çekmektedir.
Ülkemizde de ekolojik ürüne olan talepler giderek artmaktadır. Bu gelişme karşısında tüketicilerin ekolojik ürünlere güven duymasını sağlamak amacı ile TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. tarafından ECOmark ekolojik ürün standardı hayat geçirilmiştir. ECOmark ekolojik ürün standardı kriterlerine uygun üretim yapan işletmeler TÜRCERT’e müracaat ederek ECOmark belgesi talep edebilirler. TÜRCERT, gerekli denetim çalışmalarından sonra işletmenin koşullara uygun üretim yaptığına karar verirse, ECOmark belgesi düzenleyerek işletmeye teslim etmektedir. Verilen bu belgenin geçerlik süresi üç yıldır ve her yıl gözetim denetimlerinin yapılması gerekmektedir.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.