ECOmark Ekolojik Ürün Belgesi ( EKO Etiket )

ECOmark Belgesi Nasıl Alınır


Ekolojik tarım faaliyetlerinde amaçlanan, doğal çevrenin sürekliliğini sağlayacak olan hava, su ve toprak kaynaklarının verimliliğini korumak ve belli bir alandan daha fazla verim elde etmektir. Burada esas olan sürdürülebilirliktir. Tarımsal üretimin sürdürülebilir olması demek, sadece doğal kaynakların uzun vadede korunmasının ve verimli olmasının garanti altına alınması demek değildir. Aynı zamanda sosyal, ekonomik ve ekolojik açılardan dengeli bir üretim sisteminin kurulması demektir.
Son yıllarda sağlık ve doğal çevre konularında insanlar daha bilinçli davranmakta ve Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika ve diğer gelişmiş ülkelerde ekolojik ürünlere olan talep artmaktadır. Günümüzde Amerika’da toplam gıda üretiminin yüzde 2’si ekolojik üründür, ancak tüketicilerin yüzde 40’ı son bir yıl içinde ekolojik gıda maddesi almıştır. İngiltere’de tüketicilerin yüzde 33’ü ekolojk ürün almaktadır.
Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre insanların yüzde 66’sı ekolojik ürünleri sağlıklı olduğu için, yüzde 38’i lezzetini beğendiği için, yüzde 30’u daha güvenilir buldukları için, yüzde 26’sı doğal çevreye zarar vermediği için satın almaktadır.
Tüketiciler, ekolojik ürünleri tercih ederken, bu ürünlerin geleneksel ürünlerden ne açıdan farklı olduklarını ve bu ürünleri almakla ne kazanacaklarını bilmek istemektedir. Bu tamamen toplumun bilinçlenmesi ile ilgili bir konudur. Ancak bir başka gerçek, ekolojik tarım ürünleri fiyatının geleneksel ürünlere göre çok yüksek olmasıdır. Çünkü üretim süreci kolay değildir. Hem hiçbir katkı maddesi ve kimyasal madde kullanılmamaktadır hem de ürünlerin olgunlaşması zaman almaktadır.
TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. de ECOmark standardını yaratırken, özellikle toplumun bilinçlenmesine ve ekolojik ürünlere yönelmesine önem vermiştir. Bu amaçla ECOmark belgelendirme ve ECOmark logosu kullandırma faaliyetlerine ağırlık vermiştir.
Ekolojik gıda maddesi üreten işletmelerin ECOmark belgesi alabilmesi için öncelikle işletmede bu standardın uygulanıyor olması gerekmektedir. Ancak bundan sonra TÜRCERT’e başvurularak belgelendirme çalışmalarının başlatılması talep edilebilir.
Bu noktada TÜRCERT, işletme ile önce bir sözleşme yapacak, arkasından denetim çalışmalarını başlatacaktır. Yapılacak denetimler sonrasında işletmenin belge almasına karar verilirse ECOmark belgesi düzenlenerek işletmeye teslim edilir.
Bu şekilde artık işletme, doğal ortama zarar vermeden üretim yaptığını, ürünlerin doğal koşullara uygun şekilde üretildiğini, tüketildikten sonra ürün atıklarının doğal ortamda kısa sürede ve kendiliğinden yok olduğunu ve ürün ambalaj malzemesinin doğaya olumsuz bir etkisi olmadığını kanıtlamış olmaktadır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.