ECOmark Ekolojik Ürün Belgesi ( EKO Etiket )

ECOmark Belgelendirme Süreci Nasıldır


Ekolojik ürünlerin ticareti dünyada 1970’li yıllarda başlamıştır. Bu sırada Avrupalı işletmeler, bir tarım ülkesi olan ülkemizden de ekolojik ürünler talep etmiştir. Bu talepler ile birlikte ülkemizde 1984’lerde ekolojik tarım başlamıştır. İlk ekolojik tarım uygulamaları ise, Ege Bölgesi’nde geleneksel ihraç ürünlerimiz olan kuru üzüm ve kuru incir ile yapılmıştır. Arkasından başka bölgelerde de fındık ve kuru kayısı gibi ürünler ekolojik olarak üretilmeye başlanmıştır.
Bu çalışmalar ile birlikte ekolojik üretimin belli bir sisteme oturmasını sağlamak amacı ile 1992 yılında Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği kurulmuştur. Bu derneğin üyeleri, ihracatçı firmalar, üretici firmalar, araştırma ve geliştirme firmaları ve tüketici örgütleri olmuştur.
Kısaca ekolojik tarım faaliyetleri ülkemizde ilk olarak Ege Bölgesi’nde başlamıştır ve üretici firmaların büyük bir kısmı İzmir’dedir.
Avrupa Birliği ülkelerinde 1991yılında çıkarılan EEC 2092/91 sayılı organik üretim direktifi, ekolojik tarım konusundaki ilk yasal düzenlemedir. Ülkemizde ekolojik tarım faaliyetleri bu direktif esas alınarak yapılmaya başlanmıştır. Bu direktif 2009 yılında yürürlükten kaldırılmış ve yerine EC 834/2007 sayılı tüzük ve bu tüzüğün uygulama koşullarını açıklayan 889/2008 sayılı tüzük yayınlanmıştır. Bu yasal düzenlemelerde ekolojik üretim yöntemi, üretim sırasında kullanılacak girdiler, kontrol ve belgelendirme yöntemi, etiketlendirme ve üçüncü ülkelerden yapılacak ithalata yönelik esaslar yer almıştır.
Ülkemizde 1994 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, ilk yasal düzenleme olan Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. En son ise 2010 yılında Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır.
Diğer taraftan TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. de ECOmark adını verdiği tamamen kendi tasarımı olan bir standart geliştirmiştir. Ayrıca TÜRCERT, bu standart gerekliliklerini sağlayan işletmelere ECOmark belgesi ve ECOmark logosu kullanım hakkı vermektedir.
İşletmelerinde ECOmark standardını uygulayan işletmeler TÜRCERT’e müracaat ettikleri takdirde bir sözleşme yapılmakta ve akabinde denetçiler görevlendirilerek denetim çalışmaları başlatılmaktadır. Birinci ve ikinci aşama denetimler sonrasında işletmenin ECOmark standardı gerekliliklerini sağladığına ikna olunursa TÜRCERT, ECOmark belgesi düzenlemekte ve işletmeye teslim etmektedir. İşletme bu şekilde ürünleri üzerinde ECOmark logosunu kullanabilmektedir.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.