CE Belgesi (CE İşareti)

CE Ürün Belgelendirme Süreci Nasıldır?


CE Belgesi, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuata uyumu çerçevesinde ürünlerin serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla teknik yapılarına ilişkin yönetmeliğin daha basit ve genel hale getirilmesi için kullanılan bir güvenlik işaretidir.

CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün kullanıldığı çevre açısından güvenli olduğunu gösteren, Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Bir ürün birden fazla Yeni Yaklaşım Direktifine girebilmekte olup, gerekli şartlar yerine getirilerek ürün üzerine iliştirilen CE İşareti o ürünün bu direktiflerin tümüne uygun olduğunu göstermektedir. Direktiflere uygunluk, direktiflerde belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerini takip ederek direktiflerin temel gereklerini karşılamak anlamına gelmektedir. Bu temel gerekler ürün güvenliğine yönelik şartları öngörmektedir.

Bununla birlikte temel gerekler ürünün performans özellikleri ve kalitesine yönelik şartları direkt olarak belirtmemektedir. Dolayısıyla CE İşareti ürünlerin güvenliğine yönelik olup esas olarak Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşımı amaçlamaktadır.

Üretici ürünün bağlı olduğu direktif kapsamı ve risk durumuna gore ürünün işaretleme gereksinimlerine karar verir ve gereken adımları atmakla yükümlüdür. Riski belirlenen ürün onaylı kuruluş tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulur. Ardından ürünün işaretleme ve belgelendirme sürecine karar verilmektedir.

Belgelendirme süreci genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

Geçerli Direktifin Tanımlanması; 
İlk adım olarak ürünün ce işareti gereksinimi olup olmadığının tayin edilmesidir. Sektörel olarak yayınlanan direktiflerin en az birisine giren ürünler CE İşareti taşımak zorundandır. Bir ürün birden fazla direktife de girebilir eğer direktif kapsamında yoksa ürün CE işareti taşımak zorunda değildir.

Direktifin Gerekliliklerini Belirleyin:
Herbir direktifin ürünün kullanım alanı ve risk faktörüne gore değerlendirmesi farklı olabilir. Her direktifin ürün piyasaya arz edilmeden once karşılaması gereken bir numarası vardır. 

Uygunluk Değerlendirme
Ürünün risk değerlendirmesine gore gereksinimlerinin ve uygunluk değerlendirme kurumunun belirlenmesi.
Ürünün değerlendirilmesi
Üçüncü taraf denetimleri için Fabrika Üretim Kontrol Sisteminin kurulması
Üçüncü taraf denetimleri için AT tip testlerinin yapılması

Ürünün Uygunluk Değerlendirmesinin Yapılması
Direktifin kapsamındaki tüm gereklere ürünün uygun olup olmadığı belirlenmelidir. Örneğin ürünün tip testlerinin yaptırılması veya gereken koşullara uyumunun sağlanması gibi.

Teknik Dökümanların Hazırlanması;
Ürünlerin tabi oldukları normlara ve direktiflere gore teknik dosya hazırlanması gerekmektedir. Bu bilgiler ürünün tasarımından , geliştirme ve ürün detaylarını içermesi gerekmektedir.

Teknik dosyada bulunması gereken bilgiler;

Ürünle ilgili teknik bilgi
Teknik çizimler, devre şemaları ve resimler
Ürünle ilgili tüm komponent bilgiler
Uygunluk beyanına ait şartnameler
Ürüne ait test raporları
Talimatlar
AT uygunluk beyanı
Ürünün üretildiği son partiden itibaren 10 yıl sure ile bu bilgiler saklanmak zorundadır.

Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.