CE Belgesi (CE İşareti)

CE İşaretleme Sistemi Temel Prensipleri Nelerdir?


CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün kullanıldığı çevre açısından güvenli olduğunu gösteren, Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Bir ürün birden fazla Yeni Yaklaşım Direktifine girebilmekte olup, gerekli şartlar yerine getirilerek ürün üzerine iliştirilen CE İşareti o ürünün bu direktiflerin tümüne uygun
olduğunu göstermektedir.

Direktiflere uygunluk, direktiflerde belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerini takip ederek direktiflerin temel gereklerini karşılamak anlamına gelmektedir. Bu temel gerekler ürün güvenliğine yönelik şartları öngörmektedir. Bununla birlikte temel gerekler ürünün performans özellikleri ve kalitesine yönelik şartları direkt olarak belirtmemektedir. Dolayısıyla CE İşareti ürünlerin güvenliğine yönelik olup esas olarak Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşımı amaçlamaktadır.

Üretici firmalar ürünlerini Avrupa Birliği pazarlarına sunarken, bu ürünlerin ve üretim süreçlerinin her aşamasının, yönetmeliklerin hükümlerine uygun olduğunu sağlamak ve gereken önlemleri almak zorundadır.

Aslında yönetmelikte yer alan ve yapılması öngörülen aşağıda listelenen önlemler, aynı zamanda CE işaretleme sisteminin temel prensiplerinide barındırmaktadır.

İlgili yönetmelik hükümlerine göre uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak veya yaptırmış olmak
Teknik dokümantasyonu hazırlamak
Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı’nı düzenlemek
Bütük tüketicilerin kolayca anlayacağı bir şekilde kullanım talimatlarını ve güvenlik bilgilerini sunmak
Aşağıda açıklanan izlenebilirlik gerekliliklerini karşılamak:
Teknik dosyayı ve Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı’nı 10 boyunca saklamak
Ürünün üzerinde tip, parti ve seri numarasını içeren tanımlama bulundurmak
Ürünün üzerinde veya ürünle birlikte verilen dokümanlar üzerinde üretici firmanın adını, tescilli ünvanını veya tescilli markasını göstermek
CE işaretini ürün üzerine iliştirmek


Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.