CE Belgesi (CE İşareti)

CE Belgesi’ni Kimler Alabilir?


Avrupa Birliği malların tüm Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) üzerinde serbest dolaşımını kolaylaştırmak için bir dizi önlem almıştır. Bu önlemlerden bazıları Yeni Yaklaşım Yönergeleri adıyla bilinir. Yeni Yaklaşım Yönergeleri ürün tasarımı üzerinde denetim sağlar ve her şeyden önemlisi, ürün güvenliği konusunda Avrupa çapında uyum sağlamayı amaçlar.

Yönergeler oyuncaklar, tıbbi cihazlar ve basınçlı ekipmanlar da dahil olmak üzere, çok geniş bir ürün alanını kapsar. Birincil amaç ürünlerin iyi tasarlanış ve kullanıcı için güvenli olmasını teminat altına almaktır.

Bir Yeni Yaklaşım Yönergesinin geçerli olduğu bütün Avrupa'da, üreticilerin ürünlerine CE işareti işlemeleri gereklidir. CE işareti gereklilikleri Yönergeden Yönergeye, hatta aynı Yönerge içinde bile farklılık gösterebilir.

Avrupa Birliği, ürünlerin risk gruplarına göre bir sınıflandırmaya gitmiş ve bu ürünlerin güvenlik, çevre, sağlık ve tüketici koruma standartlarına uyumlu olmasını sağlamak üzere bir takım yönetmelikler çıkarmıştır. Bu yönetmelikler topluca 23 ürün grubu ile ilgilidir ve genel olarak Yeni Yaklaşım Direktifleri olarak ifade edilmektedir. Bu direktiflerin konuları esas alındığında, CE Belgesi’nin hangi üretici firmalar tarafından alınabileceği ortaya çıkmaktadır.

Ürünlerine CE işareti koyabilecek işletmeler şu şekilde listenebilir

İnşaat malzemeleri üreten firmalar
Kişisel korunma donanımları üreten firmalar
Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları üreten firmalar
Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araç üreten firmalar 
Sivil kullanım için patlayıcı üreten firmalar
Otomatik olmayan tartı aletleri
Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipman üreten firmalar
Asansör üreten firmalar
Dondurucu üreten firmalar
Basınçlı kaplar üreten firmalar
Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar üreten firmalar
Tıbbi cihazlar üreten firmalar 
Alçak gerilim cihazları üreten firmalar
Basit basınçlı kaplar üreten firmalar
Gaz yakan aletler üreten firmalar
Sıcak su kazanları üreten firmalar
Elektromanyetik özellikte mallar üreten firmalar
Makina üreten firmalar
In vitro tıbbi tanı cihazları üreten firmalar
Oyuncak üreten firmalar
Gezi amaçlı tekne üreten firmalar

Ürün grupları olarakta şu şekilde listelenebilir 

Vücuda yerleştirilebilir tıbbi cihazlar
Gaz yakan cihazlar
Teleferikler
Elektromanyetik cihazlar
Patlayıcı ortamlarda kullanılan ürünler
Sivil kullanım amaçlı patlayıcılar
Sıcak su kazanları
In Vitro diagnostik tıbbi cihazlar
Asansörler
Alçak gerilim cihazları
Makinalar
Ölçü Aletleri
Tıbbi cihazlar
Otomatik olmayan tartı aletleri
Kişisel koruyucu ekipmanlar
Basınçlı ekipmanlar
Radyo ve Telekominikasyon cihazları
Oyuncaklar
Basit basınçlı kaplar

Bu üretici firmalar, ürünlerin risk derecelerine bağlı olarak ya kendileri ürünlerin üzerine CE işaretini koyarlar ya da bir onaylama kuruluşu tarafından denetlendikten sonra bu denetim sonuçlarına göre ürünlerin üzerine CE işaretini koyarlar.  Avrupa Birliği, CE işaretleme uygulamasında ürünleri risk gruplarına göre A’dan H’ye kadar sınıflandırmıştır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.