CE Belgesi (CE İşareti)

CE Belgesi Nedir?


CE Sertifikası (Markası) Avrupa Birliġi'nde üretilen ve AB Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giren tüm ürünler için bir zorunluluk olduğu gibi AB üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin AB içerisinde satılabilmesi için de gereklidir.

CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Şu an sayısı 25'i bulan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir.

AB, üye ülkeler arasında ticaretin daha kolay ve ucuz olmasını sağlamak için CE belgeleme programını başlatmıştır. Bunun anlamı, bir üreticinin ürününün sağlık ve güvenlik alanlarında AB yönergelerince belirlenmiş asgari yasal gerekliliklere uygun olduğunu iddia etmesidir.

Müşteriler çoğu zaman bir ürün üzerindeki CE işaretini belirlenmiş asgari standartlara uygunluk, böylece de diğer ürünlerde eksik olabilecek asgari bir kalite belirtisi olarak görür.

Avrupa Birliği malların tüm Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) üzerinde serbest dolaşımını kolaylaştırmak için bir dizi önlem almıştır. Bu önlemlerden bazıları Yeni Yaklaşım Yönergeleri adıyla bilinir. Yeni Yaklaşım Yönergeleri ürün tasarımı üzerinde denetim sağlar ve her şeyden önemlisi, ürün güvenliği konusunda Avrupa çapında uyum sağlamayı amaçlar.

Yönergeler oyuncaklar, tıbbi cihazlar ve basınçlı ekipmanlar da dahil olmak üzere, çok geniş bir ürün alanını kapsar. Birincil amaç ürünlerin iyi tasarlanış ve kullanıcı için güvenli olmasını teminat altına almaktır.

Bir Yeni Yaklaşım Yönergesinin geçerli olduğu bütün Avrupa'da, üreticilerin ürünlerine CE işareti işlemeleri gereklidir. CE işareti gereklilikleri Yönergeden Yönergeye, hatta aynı Yönerge içinde bile farklılık gösterebilir.

CE işareti taşıyan bir ürün; ürünün tabi olduğu Avrupa Birliği direktifleri ve ve normlarının karşıladığının göstergesidir. Örneğin elektrikli bir ürün Avrupa Birliği Alçak Gerilim Direktifi ve EMC Direktifine uymakla yükümlüdür. Bir ürün birden fazla direktif kapsamına girebilir.
CE işareti ile üretici ürünün temel güvenlik koşullarını sağladığını, çevreye ve insana zarar vermeyeceğini deklare etmiş olur ve bu da ürünün bir nevi pasaportu yerine geçer ürünün Avrupa Pazarında kolayca ticarete konu olmasını sağlamaktadır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.