İyi Tarım Uygulamaları

Avrupa’da İyi Tarım Uygulamaları


İyi Tarım Uygulamaları, insan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermeyen, çevreyi kirletmeden veya doğal dengeye zarar vermeden üretilen, üretimi sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği, üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun olarak yapılan ve tüm bu işlemlerin kayıt altına alınarak kontrol edilen ve sertifikalandırılan üretim şeklidir. İyi Tarım Uygulamaları, topraktan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama aşamalarını kapsar.

Avrupa’daki yaş meyve ve sebze pazarının büyük kısmına hakim olan perakendeciler, tüketicilerine arz ettikleri yaş meyve ve sebze ürünlerinde ,son yıllarda gündeme gelen insan sağlığını tehdit eder nitelikteki belli bazı riskleri en aza indirgemek amacıyla 1997 yılında EUREP adı altında bir araya geldiler.1999 Yılında bugünkü İyi Tarım Uygulamalarının temelini oluşturan EUREPGAP standartlarını oluşturdular. Eurepgap standardı 2007 yılında revize edilerek tüm dünya ülkeleri tarafından kabul görmüş ve GLOBALGAP adını almıştır. Bu protokolle perakendeciler; “Raflarına koydukları ürünün müşterilerine zarar vermeyeceği” konusunda tedarikçi ve dolayısı ile üreticilerden güvence istemektedirler. Çalışma Grubu bu protokülü yayınladıktan sonra da boş durmamış, arkasından 2001 yılında, EUREPGAP Teknik ve Standartlar Komitesi’ni kurmuştur. Bu komite de, tarım ürünlerinin belirlenen protokol kurallarına uygunluğunun kontrolü ve belgelendirme işlemlerinin yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmıştır. Çalışmalar tamamlandığında da İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme işlemleri başlatılmıştır.

Türkiye'de de Tarım Bakanlığı bu gelişmelere kayıtsız kalmayıp aynı esaslara dayanan İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğini yayınlamıştır.Artık Türkiye Tarım sektörünü şekillendiren bir tarımsal standartlar bütünü uygulanmaya başlamış bulunmaktadır. İyi Tarım uygulamaları yönetmeliği ilk olarak 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.İyi Tarım Uygulamaları yönetmeliği daha sonra 7 Aralık 2010 tarihinde revize edilerek daha kapsamlı bir standartlar bütünü halini almıştır.

ChileGAP, ChinaGAP, JGAP (Japan) gibi farklı isimlerle dünya geneline yayılmıştır. Daha sonra EUREPGAP, 2007 yılında ismini GLOBALGAP olarak değiştirmiştir. 2007 yılı itibariye, yaklaşık 80 ülkede 80 bin üretici kuruluş, İyi Tarım Uygulamaları Belgesi almıştır. Ülkemizden Avrupa Birliği ülkelerine yapılan tarımsal ürün ihracatında EUREPGAP belgesi aranmaktadır.

Avrupa Birliği ülkelerinde İyi Tarım Uygulamaları standardı 5 farklı alanda uygulanmaktadır:

1.Taze Meyva ve Sebze İyi Tarım Uygulamaları Belgesi
2.Çiçek ve Süs Bitkileri İyi Tarım Uygulamaları Belgesi
3.Entegre Tarım İşletmesi Sistem Güvence Belgesi
4.Entegre Su Ürünleri Sistem Güvence Belgesi
5.Kahve (Yeşil) İyi Tarım Uygulamaları Belgesi

Tarımsal üretimde İyi Tarım Uygulamaları ile, küresel anlamda, gıda güvenliği sorunlarının çözümünde, ekonomik bakımdan gelir getiren, sosyal bakımdan yaşanabilir, çevreye zarar vermeyen ve sürdürülebilir kalkınma sağlayan politikalar geliştirmeye yardımcı olmuştur. Bu sayede, entegre mücadele prensipleri ve entegre ürün yönetimi prensipleri ortaya konmuş ve tarımsal gıda üretiminde kimyasalların kullanımı, çevreye zarar veren uygulamaların durdurulması, bu şekilde uzun süreli tarımsal üretimin yapılması sağlanmıştır.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.