Certifikát RoHS

Co je certifikát RoHS


Očekává se, že všechny společnosti budou citlivé na životní prostředí a lidské zdraví, i když neexistují žádné právní předpisy. Nicméně jak na národní, tak na mezinárodní scéně, zaměřené výhradně na finanční zisk, má společnost tisíce velkých nebo malých objemů, které nevykazují žádnou jinou citlivost než snížení nákladů, což způsobuje nevratné škody na životním prostředí a lidském zdraví.

Očekává se, že výrobci budou vzhledem k podmínkám prostředí, ve kterých se nacházíme, velmi citliví na recyklaci. Tisíce společností však v této věci dosud nepřijaly žádné kroky a neprokázaly žádnou citlivost. 

Země proto zavedly určitá omezení a sankce ze strany svých příslušných orgánů, aby těmto negativům zabránily. RoHS, který vychází z mezinárodně platného požadavku na systém, však nabízí směrnice, které vyžadují, aby elektronické společnosti jednaly v souladu s životním prostředím a lidským zdravím.

Certifikát RoHS stanoví, že elektronické výrobky cirkulující na evropském trhu by neměly obsahovat žádné škodlivé prvky nebo chemikálie. Všechny elektronické společnosti, které chtějí znovu obchodovat na trhu, musí tedy získat certifikát RoHS. V naší zemi bylo na základě směrnice RoHS zveřejněno nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, zkrátka nařízení o EEE.

Osvědčení RoHS mohou získat nejen společnosti, které vyrábějí tranzistory, konektory, integrované obvody a další elektronické materiály, ale také výrobci tištěných obvodů, polotovarů nebo hotových výrobků, které tyto materiály používají. Klíčovým kritériem zde není poškození životního prostředí při výrobě elektronických zařízení a neohrožení lidského zdraví během používání.

Pro certifikát RoHS jsou produkty a všechny části výrobku odeslány do akreditované laboratoře. Pokud po provedení nezbytných zkoušek nejsou ve výrobku žádné zakázané látky, může výrobek obdržet certifikát RoHS. Pokud je však poměr chemikálií, které jsou omezeny na použití, v požadovaném rozsahu, podává se zpráva podle výsledků analýzy.

Pro více informací se můžete obrátit na náš odborný tým z našich kontaktních adres a telefonních čísel a můžete získat odpovědi na všechny vaše dotazy.

Můžete vytvořit schůzku nebo žádost o komplexní informace.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technická certifikace Inc. Všechna práva vyhrazena.